KWALITEIT

- AL MEER DAN 55 JAAR VERS VAN HET BRABANTSE LAND -

De juiste keuze en samenstelling van graszaad bepaalt de uiteindelijke prestaties en levensduur van een gazon. De grassoorten waar wij mee werken zijn allemaal uitgebreid getest op betredingstolerantie, ziekteresistentie, standvastigheid, droogtetolerantie en zelfs bladkleur. Zo werken wij bij voorkeur met de meest donkergroene grassoorten die er zijn. Zo is een aangelegd gazon bijvoorbeeld makkelijk groen te houden met minder mest.

Gedurende de teelt gebruiken we zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen, maar houden we ons gras toch hartstikke mooi schoon van breedbladige onkruiden en ongewenste grassen. Verder werken we zonder snelwerkende kunstmestkorrels, en laten op die manier ons gras bewust rustig aan groeien. Door continue bemonstering en gerichte bladbemesting geven we precies wat nodig is. Zo voorzien de graszoden zich van een stevig wortelgestel en laten zich uiteindelijk zonder vervelend afscheuren leggen.De juiste keuze en samenstelling van graszaad bepaalt de uiteindelijke prestaties en levensduur van een gazon.

Maandenlang maaien wij onze graszoden met een kooimaaier, om zo aan onze kenmerkende fijne verwevenheid en dichte structuur te komen. Het gras wordt zelfs tot vlak voor de oogst nog kort gemaaid. Dit heeft als voordeel dat het gras minder lang is wanneer je het na 10 tot 14 dagen voor het eerst zelf mag gaan maaien. Daarnaast beschadigt de kooimaaier het gras zo min mogelijk, wat leidt tot minder stress en risico op ziektes of plagen direct na aanleg.

Onze kwekerij bestaat uit verschillende grondsoorten. We doen zo goed mogelijk ons best om droge zanderige graszoden te leveren in tijden van nattigheid en vochtige leemhoudende graszoden in tijden van droogte. Daarnaast zijn we ontzettend zuinig op onze percelen. We denken toekomstgericht en vullen onze percelen na iedere teelt opnieuw aan met compost en zwarte grond.